REGULAMENT
de organizare și funcţionare a terenurilor de sport realizate prin investiția "Amenajare terenuri de sport în Parcul Copilului, Parcul Ticolorului și strada Retezat din Municipiul Reșița"
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 Regulamentul de organizare şi funcţionare a terenurilor de sport din Municipiul Reșița, cuprinde norme privind organizarea şi funcţionarea facilităților de agrement și sportive, în conformitate cu Codul administrativ şi Legea educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2 Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul administrativ, de întreținere, şi curăţenie, precum şi orice alte persoane fizice şi juridice care utilizează terenurile de sport.
Art.3 Pe terenurile de sport se vor putea desfăşura exclusiv activităţi sportive.
Art.4 Primăria Municipiului Reșița își propune:
1. promovarea sportului de masă prin punerea la dispoziția cetățenilor a unor facilități sportive, în condițiile stabilite de acest regulament.
2. deservirea unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului care manifestă interes pentru realizarea de activități sportive din curricula de învățământ, conform unui orar prestabilit.
3. găzduirea unor competiții sportive de interes local, național și internațional.
Art.5 Administrarea şi asigurarea cadrului necesar în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor specifice terenurilor de sport se face de către Serviciul parcări al Municipiului Reșița, denumit în continuare Administrație.
Art.6 Toate activităţile desfăşurate pe terenurile de sport vor fi coordonate şi supravegheate prin sistem de monitorizare video de către angajații Administrației în vederea respectării legislației în vigoare și a prezentului regulament.
Art.7 Administrația terenurilor de sport răspunde de asigurarea funcţionării și folosirea eficientă a acestora, în conformitate cu destinația lor.
Art.8 Terenurile de sport din municipiul Reșița au destinația, după cum urmează:
  • teren multifuncțional cu suprafață gazon sintetic de fotbal, volei, tenis- - situat în parcul Copilului (Siderurgistului) și fiecare utilizator își va putea alege sportul pe care vrea să-l practice.
  • teren de baschet situat în parcul Siderurgistului
  • teren de baschet situat în parcul Tricolorului
  • teren de baschet situat pe strada Retezat


CAPITOLUL II – ORARUL DE FUNCŢIONARE
Art.9 Programul de rezervări pentru spațiile cu acces controlat și programul Administrației va fi: 1 ianuarie – 31 decembrie de luni până duminică între orele 09:00 – 22:00
Orice modificare a orarului va fi adusă la cunoștință utilizatorilor prin afișarea pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Reșița și la sediul Administrației sau prin mijloace mass-media.
Art.10 Rezervarea terenurilor sportive cu acces controlat se va face prin intermediul platformei online pusă la dispoziția utilizatorilor. Procedura pentru rezervări este descrisă la Capitolul IV.
Art.11 În funcție de sezon, condiții meteo și din rațiuni de siguranța cetățenilor, Administrația poate limita accesul la terenuri, anunțând și semnalizând corespunzător acest lucru.


CAPITOLUL III – ACCESUL PE TERENURILE DE SPORT
Art.12 Terenurile de sport pot fi utilizate de către toți cetățenii, în virtutea principiului nediscriminării, conform orarului de funcţionare și programului de rezervări, în condițiile legii și ale prezentului regulament.
Art.13 Accesul în spațiile și terenurile cu acces controlat se va face conform procedurilor descrise în Capitolul IV.
Art.14 Rezervările pentru terenurile sportive cu acces controlat vor fi gestionate cu ajutorul unei platforme publice online.
Art.15 Jocul pe teren se va desfășura doar cu ușa ÎNCHISĂ a terenului deoarece sistemul de control acces este prevăzut cu alarmă la ușă deschisă, ieșirea de pe teren se va realiza doar prin tastarea codului primit pentru acces și nu folosind butonul de panică care are ca scop iesirea de pe teren doar în caz de avarie, accident sau alte situații neprevăzute.
Art.16 Terenurile sunt prevăzute cu panouri care indică timpul rezervat ramas pentru joc.


CAPITOLUL IV – REZERVAREA TERENURILOR SPORTIVE ȘI TARIFE
Art.17 Pentru a putea utiliza terenurile sportive cu acces controlat din municipiul Reșița este necesară crearea unui cont de utilizator pe platforma online de gestiune a programărilor. Acest lucru se poate face:
Online, la adresa agrement.primariaresita.ro
Art.18 Modalități de efectuare a unei rezervări pentru terenurile sportive cu acces controlat:
1. Direct pe platforma online accesibilă la adresa agrement.primariaresita.ro
Art.19 Rezervările se fac pentru 1 oră, cu începere la ore fixe și încheiere la ore fixe. Orice întârziere a clienților se scade din timpul efectiv de joc.
Art.20 Rezervările se fac cu maximum 14 zile în avans.
Art.21 În cazul rezervărilor de grup, va exista un utilizator inițiator care va adăuga în aplicație - programator și numărul de utilizatori participanți la joc, utilizator care va răspunde direct de folosirea terenului respectând termenii și condițiile prezentului regulament.
Art.22 În situația în care pentru ora următoare nu există rezervări pentru terenul respectiv, persoana/grupul mai poate rezerva terenul pentru încă o oră, numai dacă astfel nu se depășește orarul de funcționare al terenului.
Art.23 Pentru confirmarea rezervării, utilizatorii vor primi o notificare prin e-mail ori SMS sau cod direct de pe platformă.
Art.24 Anularea programării nu va fi posibilă și nu se va putea restitui tariful achitat.
Art.25 La data și ora unei rezervări, persoana/persoanele care urmează să folosească terenurile va/vor trebui să-și confirme prezența prin introducerea codului primit la poarta terenului ales. Este recomandat utilizatorilor să ajungă cu minim 10 minute înainte pentru a reuși să efectueze echiparea sau încălzirea înainte de joc.
Art.26 Confirmarea prezenței și recepția terenului prin introducerea codului la data și ora rezervării certifică de asemenea faptul că utilizatorul a luat la cunoștință prezentul regulament și că este de acord cu termenii și condițiile de utilizare a terenurilor sportive.
Art.27 Tarifele pentru utilizarea terenurilor de sport sunt :
Tip de joc Tarif între 09:00-18:00 (lei/h) Tarif între 18:00-22:00 (lei/h)
Fotbal, tenis, volei, baschet 20 30
Art.28 Utilizatorii terenurilor sportive din municipiul Reșița vor folosi propriile mingi, palete, rachete și alte echipamente necesare jocului.


CAPITOLUL V – OBLIGAȚIILE ADMINISTRAȚIEI
Art29 Să monitorizeze în permanență respectarea de către utilizatori a prevederilor prezentului Regulament.
Art.30 Să salubrizeze terenurile ori de câte ori este necesar și să efectueze toate lucrările necesare pentru întreținerea acestora în stare bună de funcționare.
Art.31 Administraţia îşi rezervă dreptul de a modifica programul de funcţionare, preţul serviciilor, precum şi durata lor, în conformitate cu decizia administraţiei publice locale, schimbările fiind aduse la cunoștință cetățenilor în timp util - afişate pe site şi/sau în mass media locală.
Art.32 Clienții vor comunica administrației plângerile cu privire la serviciile oferite, fie verbal, fie in scris, prin intermediul caietului/chestionarului pentru reclamații si sugestii de pe site.


CAPITOLUL VI – CONDIȚII DE UTILIZARE
Art.33 Utilizatorii sunt obligați să-și însușească și să respecte prezentul regulament precum și regulamentele specifice de folosire a facilităților terenurilor sportive înainte de a le folosi.
Art.34 Utilizatorii sunt obligați să respecte instrucțiunile scrise, dar și cele verbale primite de la personalul Administrației, chiar dacă acestea nu sunt stipulate în mod expres în prezentul regulament. Nerespectarea acestora duce la eliminarea din perimetrul terenului sportiv și restricționarea timp de 1 lună a accesului la platforma de rezervări.
Art.35 Comportamentul agresiv, limbajul injurios la adresa personalului Administrației sau altor persoane prezente, precum și alte acțiuni menite să perturbe liniștea și ordinea publică, vor fi semnalate agenților Poliției Locale a Municipiului Reșița la nr. de telefon 0255/226515, care vor evacua persoanele în cauză.
Art.36 Utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor și obiectelor prezente în terenul de joc constituie o amenințare la integritatea fizică a respectivului utilizator, dar și a persoanelor din jur. Utilizatorii vor citi instrucțiunile de utilizare afișate și își asumă întreaga răspundere pentru riscurile folosirii defectuoase a facilităților.
Art.37 Este interzisă intervenția persoanelor neautorizate la instalațiile electrice, iluminat nocturn și alte instalații și anexe ale terenurilor sportive. Persoanele care totuși desfășoară astfel de acțiuni vor fi sancționate cu anularea rezervării, evacuarea de pe terenul de sport și restricționarea accesului la platforma de rezervări pentru 1 lună. Dacă acțiunile întreprinse au provocat daune, persoana este obligată să acopere integral acele daune, aducând instalațiile la starea inițială prin firme specializate.
Art.38 Persoanele responsabile de distrugerea parțială sau totală a unor facilități ale terenurilor sportive, survenită fie accidental, fie prin utilizare defectuoasă, neconformă cu instrucțiunile, vor fi nevoite să readucă respectivele bunuri la starea lor inițială sau să achite contravaloarea lor.
Art.39 Distrugerea deliberată a obiectelor din cadrul terenurilor de sport, vandalismul și alte acte de violență care produc daune vor fi semnalate agenților Poliției Locale a Municipiului Reșița, organelor de ordine competente pentru soluționare. Prejudiciile materiale ale unor astfel de fapte vor fi suportate de către persoanele care se fac vinovate.
Art.40 Dacă o înțelegere amiabilă cu persoanele vinovate nu este posibilă, Primăria Municipiului Reșița își rezervă dreptul de a recupera prin toate mijloacele legale costurile integrale de reparație, readucere în stare de funcționare sau înlocuire a bunurilor distruse.
Art.41 Accesul cu biciclete, trotinete,role skateboard, scutere, motociclete sau alte mijloace de deplasare este interzis pe terenul de sport. De asemenea, autospecialele de intervenție constituie o excepție precum și mijloacele de transport ale persoanelor cu dizabilități.
Art.42 Utilizatorii terenurilor sportive sunt obligați să poarte echipament sportiv decent și curat, specific activităților sportive desfășurate. Hainele de stradă nu sunt permise, iar purtarea tricoului este obligatorie în zonele publice. Accesul pe terenuri se face doar daca utilizatorul este echipat corespunzător.
Art.43 Fumatul în incinta terenurilor sportive este interzis.
Art.44 Consumul de alimente, băuturi alcoolice, semințe și gumă de mestecat este strict interzis pe terenurile sportive.
Art.45 Este interzis accesul pe terenul de sport în stare de ebrietate.
Art.46 Este interzis accesul animalelor de companie în incinta terenurilor de sport.
Art.47 Utilizatorii terenului de sport au obligația de a lasa terenul in stare salubră.
Art.48 Terenurile sportive sunt supravegheate video.
Art.49 Administrația nu este responsabilă sub nicio formă pentru accidentările și rănirile ce se pot întâmpla ca urmare a folosirii terenurilor.
Art.50 Utilizatorii garantează că se află în condiție medicală bună și sunt apți pentru desfășurarea de exerciții fizice active sau pasive și că aceste exerciții nu vor fi nocive pentru sănătatea, siguranța, confortul sau condiția lor fizică. Administrația nu este responsabilă pentru accidentări cauzate de condiția fizică a utilizatorilor.
Art.51 Administrația nu este răspunzătoare pentru obiectele lăsate, uitate sau pierdute în incinta terenurilor de sport.
Art.52 Pentru accesul minorilor pe terenurile de sport cu acces controlat responsabilitatea revine părinților sau tutorilor legali care îi vor supraveghea pe toată perioada jocului și care își vor asuma întraga responsabilitate pentru integritatea fizică și comportamentul respectivilor minori.
Art.53 Părinții sau tutorii legali sunt responsabili de integritatea fizică a minorilor ce folosesc terenurile de sport și se vor asigura de purtarea echipamentelor de protecție ( cotiere, genunchere, etc) specifice activităților sportive desfășurate pe terenul sportiv.


CAPITOLUL VII – SANCȚIUNI ȘI CONTRAVENȚII
Art.54 Nerespectarea reglementărilor și obligațiilor cuprinse în prezentul Regulament privind accesul în incinta terenurilor de sport, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 500 la 2.500 lei și cu măsura complementară de interzicere a accesului pe o perioadă de până la 2 ani.
Constatarea contravențiilor prevăzute și aplicarea sancțiunilor se face de către Poliția Locală a Municipiului Reșița.
Prevederile se completează cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 2 din 2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
Art.55 Pentru faptele săvârșite, persoana fizică sau juridică utilizator al terenurilor de sport este obligată să comunice datele de identificare.
La producerea de pagube sau exploatarea defectuaoasă a bunurilor din dotare, persoanele fizice, persoanele juridice, agenții economici sau persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsă.
Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de pagube prin distrugerea dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror alte bunuri puse la dispoziție de către Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița , atrage după sine răspunderea materială sau penală, prevăzută de reglementările și legislația în vigoare.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE
Art.56 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcție de modificările legislației incidente în materie.
Art.57 Prezentul regulament poate fi modificat/actualizat de către Administrație.
Art.58 Prezentul regulament este disponibil pe site-ul oficial al Primăriei Reșița și este afișat la sediul Administrației, fiind obligatoriu pentru toți utilizatorii.
Art.59 Administrația își rezervă dreptul de a modifica orarul rezervărilor, în funcție de evenimentele găzduite. Utilizatorii cărora li se anulează rezervarea vor fi anunțați în prealabil și li se vor restitui sumele achitate.

DIRECTOR EXECUTIV,
TUȚĂ Ionel Adelin
DIRECTOR EXECUTIV,
GÂRTOI Liviu
ȘEF SERVICIU,
CENAN Mihai
ȘEF SERVICIU,
BURILEANU Cornelia
CONSILIER,
ȚĂPUC Daniel